Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Artikelen

 • Actualiteiten/ Gepost

  Look-a-like race: Max Verstappen (3) vs Katja Schuurman (2) vs Michiel Muller (1)

  Look-a-like race: Max Verstappen (3) vs Katja Schuurman (2) vs Michiel Muller (1)

  Nu we nog een kleine maand op de start van het Formule 1 seizoen moeten wachten komt het nieuws over de recente juridische crash van Verstappen als geroepen. Verstappen lag comfortabel op winst toen hij Picnic via de Rechtbank Amsterdam tot een schadevergoeding van € 150.000,- aan gederfde reclame-inkomsten dwong. Het Hof Amsterdam zet hier deze week een streep door.

   

  Verstappen kan geen beroep doen op zijn portretrecht en dus zal de schadevergoeding aan Picnic en dus aan winnaar Michiel Muller terugbetaald moeten worden.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Biografie Johan Cruijff: geen verbod, wel rectificatie

  Biografie Johan Cruijff: geen verbod, wel rectificatie

  De biografie over Johan Cruijff hoeft niet uit de handel. Wel moet een zinsnede uit het boek worden gerectificeerd. Zo bepaalt de kort geding rechter te Amsterdam in een mondelinge uitspraak van 15 november 2019. Een mooi voorbeeld van 'snelprocedereren'.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Schadevergoeding toegekend bij inbreuk op privacy

  Schadevergoeding toegekend bij inbreuk op privacy

  De rechtbank Overijssel heeft in de uitspraak van 28 mei 2019 als eerste rechter in Nederland schadevergoeding toegekend op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Actualiteiten/ Gepost

  Slechte burgemeester, straatschoffie of flutkrant?

  Slechte burgemeester, straatschoffie of flutkrant?

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een column over het Telegraaf-artikel rondom de arrestatie van de zoon van Femke Halsema.

   

  Vorige week was iedereen druk met het Telegraaf-artikel over de arrestatie van de 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Inmiddels is het weer rustig en was er tijd voor bezinning. Juridische bezinning, in mijn geval.

   

  Dat werd overigens tijd, want de objectiviteit leek ver te zoeken. Femke-fans vonden het Telegraaf-artikel per definitie een onacceptabele persoonlijke aanval; de meer rechts-liberale kant van het spectrum zag hier het sluitende bewijs dat moraalpolitica Halsema boter op het hoofd heeft. Maar hoe zit het nu juridisch met zo'n publicatie als die van de Telegraaf? Waren de drie pagina's met chocoladeletters onrechtmatig?

 • Actualiteiten/ Gepost

  AVG/GDPR één jaar: do we respect your privacy?

  AVG/GDPR één jaar: do we respect your privacy?

  Het is net één jaar geleden dat dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van kracht werd.

  Een mijlpaal voor de bescherming van persoonsgegevens, aldus de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar jaarverslag 2018. Een terugblik.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Privacygevoelig procederen

  Privacygevoelig procederen

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een column over privacygevoelig procederen. 

   

  Dus wij zijn Verwerkingsverantwoordelijke en vallen onder de AVG?", "Zijn dat allemaal persoonsgegevens?", en: "Dus we hebben een privacyreglement nodig en moeten met al onze verwerkende dienstverleners Verwerkersovereenkomsten sluiten?"

   

  Het bovenstaande is zo maar een greep van kreten die rond mei 2018 bij talloze bedrijven te horen zullen zijn geweest. Ja, persoonsgegevens zijn overal. Ja, ook uw organisatie verwerkt ze en ja, u zult dan ook iets met de AVG moeten.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: dit zijn de uitgangspunten

  Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: dit zijn de uitgangspunten

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is een privacywet die voor de hele Europese Unie geldt en als doel heeft de privacy van personen (betrokkenen) beter te beschermen. De AVG introduceert een aantal nieuwe verplichtingen voor organisaties en breidt de rechten van betrokkenen uit. Eén van die nieuwe rechten van betrokkenen is het klachtrecht.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Hebben (ex-)criminelen ook het recht om vergeten te worden?

  Hebben (ex-)criminelen ook het recht om vergeten te worden?

  In 2012 heeft SBS een aflevering van het programma Misdaadverslaggever uitgezonden. In deze aflevering zien we beelden van een meneer, laten we hem A noemen, die met een huurmoordenaar bespreekt op welke manier ze het beste een concurrent van A kunnen (laten) liquideren. In de aflevering wordt A herkenbaar in beeld gebracht. Zijn voornaam en de eerste letter van zijn achternaam wordt ook genoemd. 

 • Actualiteiten/ Gepost

  De AVG is van kracht: wat nu?

  De AVG is van kracht: wat nu?

  Het moment is eindelijk aangebroken: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht! De legendarische datum van 25 mei 2018 is bereikt. De prangende vraag is: wat nu?

 • Actualiteiten/ Gepost

  De privacyjungle en het Paradijs

  De privacyjungle en het Paradijs

  Privacy. We kunnen er niet genoeg over schrijven. De datagiganten die aan de haal gaan met onze gegevens, de 'gratis' apps die we betalen met onze locatievoorzieningen en alle technologische ontwikkelingen waardoor wij ons nooit meer onbespied wanen.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Inzage reisgegevens student door DUO rechtmatig

  In dit hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep stonden een student en de minister van OCW (DUO valt onder dit ministerie) tegenover elkaar. De aanleiding van de zaak was het besluit van de minister om de woonsituatie van de student aan te merken als thuiswonend, in tegenstelling tot wat de student zelf had opgegeven bij DUO, namelijk dat zij uitwonend was. Dit verschil is relevant vanwege de hoogte van de studiefinanciering. Uitwonende studenten hebben recht op een hogere studiefinanciering. Voor de minister is vast komen te staan dat de student ten onrechte als uitwonend stond ingeschreven, waardoor een bedrag van ruim €8.500,- wordt teruggevorderd van de student.

   

  Om de woonsituatie van de student te onderzoeken zijn er controles uitgevoerd bij het (thuis)woonadres van de student. De controleurs kregen echter geen toegang tot dit adres, waardoor er andere onderzoeken moesten worden gedaan. Om erachter te komen vanaf welk adres de student vertrok en weer thuiskwam hebben de controleurs reisgegevens van de student opgevraagd bij TLS.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Portretrecht en de uitingsvrijheid

  Portretrecht speelt een grote rol in de mediabranche, uitgavesector en op internet. Reclames met lookalikes, fotoreportages in tijdschriften of kranten en op televisie of in films.

   

  Wanneer kan iemand zich verzetten tegen een publicatie waarop hij/zij is afgebeeld? Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting van degene die openbaart?

   

  Wanneer een portret?

   

  Het begrip 'portret' moet ruim worden geïnterpreteerd. Zo is niet alleen de foto van een gezicht of kenmerkende lichaamshouding (Naturiste-arrest) een portret, maar kan in bepaalde gevallen ook een afbeelding of video van een lookalike (zie Gouden Gids tegen Yellow Bear over de lookalike Katja Schuurman) een portret zijn. Iemand hoeft dus niet per se zelf geportretteerd te zijn. Daarbij is wel van belang dat de lookalike duidelijk dient te verwijzen naar de betrokkene.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Het hof over vluchtelingen, homo's en testikels

  Het hof over vluchtelingen, homo's en testikels

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het al dan niet rechtmatig uitgezonden interview van PowNed met een Syrische vluchteling over homoseksualiteit en een testikelaandoening. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Interviews met vluchtelingen zijn schaars, alleen al omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) journalisten uitsluitend op afspraak toegang biedt. Een PowNews-journaliste komt toch binnen en interviewt een Syrische vluchteling onder het mom van een schoolopdracht. Een klein jaar later wijst het Hof Amsterdam een interessant arrest waarin de uitlatingen over het centrum en homoseksualiteit wel en over een akelige testikelaandoening niet door de uitingsvrijheid beschermd worden.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Privacy shield aangenomen

  Privacy shield aangenomen

  De Europese Commissie heeft op 12 juli jl. het EU-US Privacy Shield aangenomen. Met deze regeling is de opvolger van de Safe Harbour principles een feit en wordt beoogd Europeanen een passend beschermingsniveau te bieden voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en de VS.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Algemene verordening gegevensbescherming: aandachtspunten

  Algemene verordening gegevensbescherming: aandachtspunten

  Inleiding

  Het is de zwaarst belobbyde Europese wetgeving ooit. De Algemene verordening gegevensbescherming. Er werden in totaal om en nabij 4000 amendementen op ingediend. De verordening heeft een grote invloed op organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder Google en social media platforms. Geen wonder dat juist deze partijen zich intensief hebben bemoeid met de tekst van de nieuwe verordening. Niet alleen deze grote partijen maar ook de gemiddelde MKB'er die persoonsgegevens verwerkt moet zich houden aan de nieuwe regels. Deze zullen op 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing zijn in heel Europa en het nodige veranderen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hierna volgt een korte analyse van de belangrijkste aandachtspunten.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Europese Safe Harbour beschikking ongeldig

  Europese Safe Harbour beschikking ongeldig

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie (''HvJ EU'') heeft een belangrijk arrest gewezen in een zaak over het doorgeven en opslaan van Europese persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Het hof heeft bepaald dat de Europese 'Safe Harbour' beschikking onvoldoende waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens. Op grond van deze beschikking kregen ondernemingen als Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon en Twitter toestemming om gegevens van Europeanen in de VS op te slaan. In totaal geven ruim 5000 bedrijven persoonsgegevens door op grond van de Safe Harbour regels.

   

  Achtergrond: Schrems vs. Facebook
  Het arrest is de eindbeslissing in een procedure tussen de Oostenrijkse student Maximillian Schrems en Facebook. Alle Facebook-abonnees woonachtig in Europa moeten bij hun inschrijving een overeenkomst sluiten met Facebook Ireland, een dochtermaatschappij van het in de VS gevestigde Facebook Inc. De gegevens die door gebruikers op Facebook worden geplaatst worden vanuit Ierland geheel of gedeeltelijk doorgegeven naar en bewaard op servers van Facebook in de VS, waar de gegevens worden verwerkt. Schrems diende hierover een klacht in bij de Ierse privacytoezichthouder (de Data Protection Commissioner). Volgens hem bieden het geldende recht en de praktijk van de VS omtrent databescherming onvoldoende bescherming tegen surveillance van de naar dat land doorgegeven gegevens door overheidsinstanties. In dat verband verwijst hij naar de onthullingen van Edward Snowden in 2013 over de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten en in het bijzonder de National Security Agency (''NSA'').

   

  De Ierse toezichthouder wees de klacht van Schrems af onder verwijzing naar een beschikking van de Europese Commissie uit 2000 (de zogenoemde Safe Harbour beschikking) waarin is bepaald dat de VS in het kader van haar Safe Harbour regels een passend niveau van bescherming van de doorgegeven persoonsgegevens biedt. Scherms stapte hierop naar het Ierse Hooggerechtshof, die de kwestie vervolgens doorverwees naar het Europese hof.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Contract Check: uw contracten up-to-date

  Contract Check: uw contracten up-to-date

  Per 1 juli 2015 is het nieuwe auteurscontractenrecht in werking getreden. Zoals u kunt lezen in onze laatste update heeft deze wetswijziging gevolgen voor zowel makers als exploitanten van auteursrechtelijk beschermde werken. De nieuwe regels zijn dan ook belangrijk voor de contractspraktijk van alle mediabranches. Zijn uw contracten al up-to-date?

   

  Het team van Van Kaam advocaten biedt u de mogelijkheid tot een Contract Check voor zowel bestaande als nieuwe contracten en/of algemene voorwaarden betreffende de exploitatie, licentiering en/of uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Google Vergeet Update

  Google Vergeet Update

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het recht om vergeten te worden. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Een klein jaar nadat zoekmachine Google door het Europese Hof van Justitie bevolen werd het recht om vergeten te worden te garanderen, is het tijd voor een update. Ik schreef hier vorig jaar al over. Is het eenvoudig een dergelijk verzoek gehonoreerd te krijgen? En als het mislukt, is de Nederlandse rechter bereid in te grijpen en het recht te handhaven? Op 31 maart 2015 oordeelde het Hof Amsterdam hier voor het eerst over.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics

  Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics

  Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is sinds kort een handleiding beschikbaar (enkel via de zoekfunctie) waarin het aan de hand van vier stappen uiteenzet hoe op een privacy-vriendelijke wijze gebruik kan worden gemaakt van Google Analytics. Analytics is de dienst van Google waarmee allerlei statistieken over een website kunnen worden verzameld, zoals bezoekersverkeer, paginaweergaves en bezoektijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tekstbestanden die op de computer van de eindgebruiker worden geplaatst, zogenaamde analytische cookies.