Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Schadevergoeding toegekend bij inbreuk op privacy

site.jpg

De rechtbank Overijssel heeft in de uitspraak van 28 mei 2019 als eerste rechter in Nederland schadevergoeding toegekend op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze zaak is beoordeeld door de bestuursrechter omdat het een geschil betrof tussen het college van burgermeester & wethouders van de gemeente Deventer (het college) en een burger.

 

Voor een goed begrip van deze uitspraak is van belang om te weten dat aan deze procedure een andere bestuursrechtelijke procedure vooraf is gegaan. In die procedure is onder meer onherroepelijk door de bestuursrechter beslist in het kader van een inzageverzoek van de burger dat het college in 2013 enkele belangrijke bestuursrechtelijke beginselen (de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit) had geschonden door een e-mail met persoonsgegevens van de burger door te sturen naar een ander bestuursorgaan in het kader van een verzoek van de burger op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 

Daardoor hoefde de bestuursrechter in deze procedure alleen de vraag te beantwoorden of de burger recht had op schadevergoeding en zo ja, hoe hoog die schadevergoeding dan zou moeten zijn. 

In het Nederlandse rechtsstelsel wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten schadevergoedingen: materiele schadevergoeding en immateriële schadevergoeding. Immateriële schadevergoedingen worden niet vaak toegekend door Nederlandse rechters, maar in deze procedure wel en dat is bijzonder.  

 

Eerst stelt de rechtbank vast dat de AVG en het Burgerlijk Wetboek voldoende grondslag bieden om de burger schadevergoeding toe te kennen.

 

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de burger in zijn persoon is aangetast vanwege het verlies van de controle over zijn persoonsgegevens (door het doorsturen van de e-mail door het college).

 

De bestuursrechter stelt vast dat het college geen rechtvaardiging heeft aangevoerd voor het doorsturen van de e-mail met persoonsgegevens van de burger en oordeelt dat de burger een schadevergoeding van € 500,00 toekomt.

 

De belangrijkste les die deze uitspraak ons leert is dat organisaties die te maken hebben met de AVG de rechten van de betrokkenen en de verwerking van persoonsgegevens serieus moeten nemen.

 

Heeft u vragen over de AVG? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Door Nine Bennink