Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Uitzending over Kluivert Dog Rescue Foundation hoeft niet offline

opgelicht_logo.png

Op 26 november 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de activiteiten van de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) op Curaçao. Deze stichting is anderhalf jaar geleden op initiatief van Rosanna Kluivert opgericht om het hondenleed op Curaçao tegen te gaan. In de uitzending wordt aandacht besteed aan wat de stichting precies bereikt heeft en wordt de balans opgemaakt. Naar voren komt dat KDRF onduidelijk is geweest in haar communicatie en de zaken grootser heeft voorgedaan dan ze in werkelijkheid blijken te zijn. Ook vraagt het programma zich af wat er met de donatiegelden is gebeurd.


KDRF en Kluivert voeren aan dat de uitzending ernstige, tendentieuze beschuldigingen en onvolledigheden bevat, waardoor bewust een onjuist beeld is geschetst. Zij eisten in kort geding meerdere rectificaties en verwijdering van de uitzending, maar de voorzieningenrechter van de Rb. Midden-Nederland heeft op 29 januari 2020 alle vorderingen afgewezen.

KDRF benoemde 16 punten die volgens haar onrechtmatig zouden zijn. De voorzieningenrechter heeft deze punten één voor één nagelopen en is tot de conclusie gekomen dat de berichtgeving van KDRF en Kluivert rondom het Kluivert Dog Rescue Center inderdaad tegenstrijdig is gebleken, en dat Opgelicht?! hier kritisch, informerend en opiniërend aandacht voor heeft mogen vragen.


De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de uitzending voldoende steun vindt in de feiten. Het standpunt van KDRF dat de uitzending bestaat uit een opeenstapeling en aaneenschakeling van feitelijke onjuistheden en lichtvaardige beschuldigingen is dan ook onjuist.


Binnen de belangenafweging van de uitingsvrijheid van AVROTROS enerzijds en de bescherming van de reputatie van KDRF anderzijds wordt meegewogen dat de enkele omstandigheid dat het programma Opgelicht?! heet en op de website staat dat het programma gaat over spraakmakende oplichtingspraktijken de uitzending nog niet onrechtmatig maakt. AVROTROS heeft Kluivert c.s. niet van dergelijke zaken beticht.

 

In tegenstelling tot wat KDRF stelt, volgt uit de uitzending niet dat er sprake is van misleiding, manipulatie of bedrog, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Als er al een beeld is ontstaan dat de uitzending gaat over misleiding, manipulatie en bedrog, geldt dat Kluivert dit beeld zelf heeft laten ontstaan door wat zij in de diverse media optredens rondom de uitzending naar voren heeft gebracht.

 

Tot slot besteedt de voorzieningenrechter aandacht aan het verwijt van KDRF dat haar niet voldoende mogelijkheid tot wederhoor is geboden. Voorafgaand aan de uitzending is echter uitvoerig schriftelijk contact geweest tussen AVROTROS en de advocaten van KDRF, en verschillende delen hiervan zijn ook in de uitzending terecht gekomen. Bovendien wordt aan het einde van de uitzending expliciet verwezen naar de website van AVROTROS Opgelicht?! waar de reactie van KDRF en een door haar opgestelde verklaring te vinden is. Het feit dat er in de uitzending geen weerwoord op camera is getoond, is een direct gevolg van de keuze van KDRF om alleen live in de uitzending te willen reageren. De voorzieningenrechter benadrukt hierbij dat het het goed recht van AVROTROS is om KDRF niet live in de uitzending te laten reageren. Het is namelijk niet aan KDRF om het format van het programma te bepalen. AVROTROS hoeft de uitzending dus niet te rectificeren en te verwijderen.

 

Link naar de uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:304


AVROTROS wordt in deze zaak bijgestaan door Bertil van Kaam, Jurian van Groenendaal en Hanneke van Lith.