Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Dagvaarding ontvangen; wat nu?

1blog_dagvaarding.jpg.jpg

Het kan iedereen overkomen: een deurwaarder komt langs en overhandigt u een dagvaarding (de juridische term hiervoor is ‘betekening’). Met de betekening van een dagvaarding begint een procedure bij de civiele rechter. In deze blog leggen wij uit wat een dagvaarding is en hoe een procedure bij de civiele rechter verloopt.

Deze blog beperkt zich tot de civiele dagvaardingsprocedure. Een dergelijke procedure heeft betrekking op geschillen tussen private bedrijven en/of personen onderling.

 

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eis van de ene partij (de ‘eiseres’) tegen de andere partij (de ‘gedaagde’) is neergelegd. De eis wordt vaak ondersteund met bewijsstukken (de ‘producties’). Ook is in de dagvaarding opgenomen wanneer de gedaagde partij zich bij de rechtbank moet melden.

 

Melden bij de rechtbank

Deze ‘melding’ is geen zitting waar je als gedaagde partij naartoe moet (tenzij het een kort geding betreft, zie het kopje ‘Kort geding’ verderop in deze blog). De melding vindt schriftelijk plaats. In de meeste gevallen moet een advocaat zich namens de gedaagde partij melden, tenzij het een kantonprocedure betreft. In dat geval mag de gedaagde partij zichzelf melden of zich laten vertegenwoordigen door een jurist (die geen advocaat is). Een kantonrechter behandelt simpelere zaken, bijvoorbeeld geldvorderingen tot € 25.000,00. Voor zaken die niet door de kantonrechter worden behandeld bent u verplicht een advocaat in de arm te nemen die zich namens u meldt bij de rechtbank.

 

Verloop van de procedure

Nadat u of uw advocaat zich heeft gemeld, bepaalt de rechtbank een termijn van 4 of 6 weken dat u of uw advocaat op de dagvaarding mag reageren met een schriftelijk stuk. Dit stuk wordt ook wel een ‘Conclusie van Antwoord’ genoemd. In de Conclusie van Antwoord staan alle argumenten op grond waarvan de eis van eiseres niet kan slagen. Bij de Conclusie van Antwoord worden ook producties gevoegd.

 

De rechter mag na de dagvaarding en de conclusie van antwoord een vonnis wijzen omdat beide partijen aan het woord zijn geweest.

Vaak wil de rechter partijen nog graag op zitting zien en wijst de rechter niet gelijk vonnis. De rechter heeft vaak nog vragen of wil partijen helpen om hun probleem toch nog onderling op te lossen.

Als de rechter wil dat partijen op zitting komen, wordt er door de rechtbank een zittingsdatum bepaald. Op die datum vindt er wel een zitting bij de rechtbank plaats waar de partijen verschijnen.

 

Als partijen op de zitting geen oplossing hebben bereikt, zal de rechter op een termijn van 6 weken een vonnis wijzen. In de praktijk wordt deze termijn wel vaak uitgesteld door de rechtbank.

 

De partij die door de rechter in het vonnis in het ongelijk wordt gesteld zal aan de eisen zoals de rechter deze heeft bepaald moeten voldoen.

Het hiervoor beschreven verloop is de eenvoudigste vorm van een civiele procedure. Soms is er veel meer aan de hand en moeten er getuigen worden gehoord of een deskundige worden geraadpleegd. In de meeste gevallen is dit echter niet aan de orde.

 

Kort geding

Een kort geding verloopt net iets anders dan de normale civiele procedure die hiervoor is besproken. Een kort geding start ook met een dagvaarding, maar de zitting vindt op korte termijn plaats. Dit kan variëren van enkele dagen tot enkele weken na betekening van de dagvaarding. Een kort geding is bedoeld voor spoedeisende procedures waar behoefte is aan een oordeel van een rechter. Onrechtmatige perspublicaties worden bijvoorbeeld vaak in een kort geding aan de orde gesteld.

 

In een kort geding dagvaarding staat de dag en het tijdstip vermeld dat u daadwerkelijk bij de rechter moet verschijnen.

 

Op de dag van de zitting worden door de advocaten van partijen pleidooien gehouden. Na pleidooi volgt een vonnis vaak 2-6 weken later, afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak. De rechtbank kan in zeer spoedeisende zaken dezelfde dag nog vonnis wijzen als dat nodig is.

 

Als u optreedt als eiseres in een kort geding is een advocaat verplicht. Als gedaagde partij is een advocaat niet verplicht, maar wel aan te raden.

 

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u hoger beroep instellen bij het gerechtshof. De termijn daarvoor is vier weken in het geval van een kort geding en drie maanden in het geval van een normale procedure.

 

Procesreglement

Er zijn procesreglementen van toepassing op een procedure bij de civiele rechter. In deze regelementen is geregeld hoe de procedure verloopt en welke termijnen gelden voor het indienen van processtukken. Procesreglementen kunnen worden gevonden via de website van de Rechtspraak.

 

Hebt u een dagvaarding ontvangen of wilt u zelf een andere partij dagvaarden? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

Door Nine Bennink