Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

De zorgplicht van een artiestenmanager

deejay-1839788_1920.jpg

Vorige week is er een interessant vonnis gewezen in een geschil tussen de bekende dj Afrojack en zijn voormalig manager. De twee waren namelijk beland in een zakelijk geschil over een samenwerkingsovereenkomst die zij met elkaar gesloten hebben.

In deze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat Afrojack al zijn bedrijfsactiviteiten die niét met Afrojack te maken hebben, zonder vergoeding zou moeten onderbrengen bij een aparte vennootschap, waarvan de manager voor de helft aandeelhouder zou worden. Ook moest Afrojack de manager een miljoen euro betalen voor aandelen in deze vennootschap.

 

Partijen kregen vervolgens zakelijke onenigheid, waarna Afrojack zowel de mondeling gesloten managementovereenkomst, alsmede de samenwerkingsovereenkomst beëindigde. De manager vordert daarop nakoming van de samenwerkingsovereenkomst en een schadevergoeding van ruim zeven miljoen euro.

 

De rechter oordeelt als volgt: de manager had de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst niet zomaar met Afrojack mogen maken. Hoewel een manager en zijn artiest altijd een tegenstrijdig belang hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het loon van de manager, gaan de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst veel verder dan dat. Door het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst zouden Afrojack en zijn manager namelijk gelijkwaardige zakenpartners worden.

 

Bij de onderhandeling van de overeenkomst heeft er geen onafhankelijke adviseur met Afrojack meegekeken. De manager heeft zich echter als onafhankelijk adviseur gedragen, terwijl hij bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst nu juist de wederpartij van Afrojack was. Hij heeft Afrojack er ook niet op gewezen een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen. Daarom heeft de manager zijn zorgplicht, op grond van zijn managementrelatie met Afrojack, geschonden. Afrojack mocht de managementovereenkomst daarom opzeggen en hoeft de samenwerkingsovereenkomst ook niet verder na te leven.

 

Vorig jaar werd er ook al een interessant (tussen)vonnis  gewezen over de zorgplicht van een artiestenmanager. Toen ging het om een andere beroemde Nederlandse dj: Martin Garrix. Hij voerde een procedure tegen zijn voormalig management en platenmaatschappij omdat hij vond dat de 'wurgcontracten' die hij met hen sloot onder dwaling tot stand zijn gekomen. Zijn management en platenlabel hebben namelijk dezelfde directeur, waardoor belangenverstrengeling op de loer ligt. Bij de totstandkoming van de overeenkomsten in 2012 hebben zij de indruk gewekt dat zij professioneel genoeg waren om op een goede wijze de belangen van Martin Garrix te behartigen, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Tijdens de gesprekken in 2013 over de vernieuwing van de productieovereenkomst met zijn label is er vanwege de dubbele pet van de directeur sprake geweest van belangenverstrengeling. Zijn management had op dat moment maatregelen moeten nemen door bijvoorbeeld Garrix in de onderhandelingen te laten bijstaan door een onafhankelijke derde. Dat is niet gebeurd, waardoor Martin Garrix de overeenkomsten mocht vernietigen.

 

Deze twee vonnissen dienen dus als een wijze les voor artiestenmanagers. Het eigen belang mag niet voor gaan op het belang van de dj en managers moeten waken voor een dubbele-pet situatie. Het is van groot belang dat de artiest bij het sluiten van contracten wordt geadviseerd door een onafhankelijke adviseur.