Van Kaam advocaten

K
K
 

IE, media- en privacyrecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Soepelere regels omtrent reclame en sponsoring

old-tv-1149416_960_720.jpg

De Europese Commissie is hard op weg met haar Digital Market Strategy. In dat kader heeft zij onlangs haar voorstel voor een nieuwe versie van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten gepresenteerd. Het betreft een update die meer ingespeeld moet zijn op de huidige wijze waarop we ons blootstellen aan audiovisuele media. Zie ook dit informatieve artikel van consultancy.nl over de verschuiving van de tv-markt.

 

De huidige richtlijn is van toepassing op zowel commerciële als publieke omroepinstellingen. Met de nieuwe regels komen daar ook aanbieders van VOD-diensten en online video-platforms bij. Met het voorstel van de Commissie worden de regels voor omroepen soepeler, terwijl video-platforms juist verplichtingen opgelegd krijgen. De Commissie vindt dat ook aanbieders van laatstgenoemde diensten onder de reikwijdte van de richtlijn behoren te vallen. Hierna volgt een korte uiteenzetting van het voorstel.

Allereerst wordt er een geheel nieuw hoofdstuk toegevoegd betreffende video-sharing platform diensten. Hieronder worden verstaan: online platforms die een grote hoeveelheid video’s en/of user-generated content beheren en categoriseren met het primaire doel dit aan een (groot) publiek ter beschikking te stellen vanuit een informatief, entertainment of educatief oogpunt. Gedacht kan worden aan platforms als YouTube en Dailymotion. Social media platforms, weblogs of websites van kranten waarop audiovisuele content wordt gedeeld vallen vooralsnog niet onder de richtlijn.


Naast de uitbreiding van de reikwijdte richt de Commissie zich op het promoten van Europese producties. De Commissie stelt voor dat televisieomroepen ten minste de helft van hun zendtijd moeten blijven uittrekken voor Europese producties. Door VOD-diensten wordt momenteel vrij weinig Europese content aangeboden, de focus ligt daarbij met name op Amerikaanse series en films. Kijk bijvoorbeeld naar het aanbod van Netflix en HBO. Met de nieuwe richtlijn worden VOD-aanbieders ertoe verplicht minimaal 20% Europese producties in hun catalogi op te nemen.


Daarnaast ligt de focus op de consument. Zij moet beschermd worden tegen content met een schadelijk karakter. De nadruk ligt daarbij op on-demand diensten en hun verplichting minderjarigen te beschermen tegen gewelddadige en pornografische content. Tevens moet de kijker de mogelijkheid hebben om content te bekijken zonder reclame. Een welkome aanvulling aangezien de kijker tegenwoordig zelf bepaalt waar hij naar kijkt en wanneer. Audiovisuele diensten, met name online, dienen daar op in te spelen.


De Commissie komt aanbieders van audiovisuele content echter ook tegemoet. Zo worden de regels omtrent reclame en sponsoring versoepeld. Omroepen kunnen conform het voorstel flexibeler omgaan met het tijdstip waarop reclame wordt uitgezonden. Zij kunnen zelf beslissen hoe en wanneer zij verspreid over de dag reclame uitzenden. Daarnaast worden de (kwantitatieve) regels omtrent sponsoring en product placement versoepeld. Met uitzondering van specifiek genoemde programma’s zoals nieuws-, actualiteiten- en kinderprogramma’s. Wel geldt de voorwaarde dat kijkers duidelijk geïnformeerd worden en dat de redactionele onafhankelijkheid is gegarandeerd. De integriteit van programma’s mag niet worden aangetast. Sponsoring stimuleert de ontwikkeling van nieuwe audiovisuele (online) diensten wat leidt tot een grotere keuze en diversiteit voor de kijker. De nieuwe regels zouden een positief economisch effect kunnen hebben - met name voor omroepen - die daarmee meer in staat zouden zijn te investeren in audiovisuele content.


Uiteraard hangen de uiteindelijke wijzigingen en nieuwe verplichtingen af van de definitieve tekst en de implementatie van de richtlijn door de lidstaten. Wordt vervolgd.