Van Kaam

K
K
 

IE en mediarecht zijn constant in beweging. De grenzen worden dagelijks getart. Wat mag net wel, wat mag net niet. Hierin ligt de kern van ons werk. Werk wat ons blijft uitdagen en inspireren.

filter op categorie:

Artikelen

 • Actualiteiten/ Gepost

  Inzage reisgegevens student door DUO rechtmatig

  Inzage reisgegevens student door DUO rechtmatig

  In dit hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep stonden een student en de minister van OCW (DUO valt onder dit ministerie) tegenover elkaar. De aanleiding van de zaak was het besluit van de minister om de woonsituatie van de student aan te merken als thuiswonend, in tegenstelling tot wat de student zelf had opgegeven bij DUO, namelijk dat zij uitwonend was. Dit verschil is relevant vanwege de hoogte van de studiefinanciering. Uitwonende studenten hebben recht op een hogere studiefinanciering. Voor de minister is vast komen te staan dat de student ten onrechte als uitwonend stond ingeschreven, waardoor een bedrag van ruim €8.500,- wordt teruggevorderd van de student.

   

  Om de woonsituatie van de student te onderzoeken zijn er controles uitgevoerd bij het (thuis)woonadres van de student. De controleurs kregen echter geen toegang tot dit adres, waardoor er andere onderzoeken moesten worden gedaan. Om erachter te komen vanaf welk adres de student vertrok en weer thuiskwam hebben de controleurs reisgegevens van de student opgevraagd bij TLS.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Sensible influencers

  Sensible influencers

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft op 17 november 2017 de "Social Code: YouTube" gelanceerd. Deze code is door het CvdM in samenwerking met de bekendste YouTube sterren tot stand gebracht en beoogt meer transparantie rond reclame en sponsering door social influencers.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Van Kaam zoekt: advocaat

  Van Kaam advocaten is voor de uitbreiding van haar team per direct op zoek naar een gemotiveerde advocaat-medewerker.

   

  We zoeken een getalenteerde advocaat die bij een gespecialiseerd kantoor wil werken dat zich vooral richt op de procespraktijk in het media-, intellectueel eigendoms- en privacyrecht. Wij zijn een gerenommeerd en dynamisch kantoor dat juridisch maatwerk levert door een enthousiast team van gedreven specialisten.

   

  Interesse? Lees hier meer over de vacature.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Van Kaam zoekt: paralegal

  Van Kaam advocaten zoekt ter versterking van haar team per direct een ambitieuze paralegal.

   

  Ben jij dat net of bijna afgestudeerde IE-talent dat niet kan wachten de opgedane kennis in de praktijk te brengen en op zoek is naar een kantoor waar dicht op het vuur kan worden gewerkt aan aansprekende zaken?

   

  Interesse? Lees hier meer over de vacature.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Arrest Hoge Raad inzake afgifte journalistiek bronmateriaal

  Arrest Hoge Raad inzake afgifte journalistiek bronmateriaal

  Zes en een half jaar na het vonnis in eerste aanleg heeft de Hoge Raad op 29 september jl. het beroep in cassatie van Pretium inzake de vordering tot afgifte van ruw beeld- en geluidsmateriaal verworpen en deze afgifte daarmee definitief als strijdig met art. 10 EVRM geoordeeld. Het arrest van het Hof Den Haag van 22 december 2015 is daarmee bekrachtigd.

   

  Het hof heeft terecht geoordeeld dat de door Pretium op grond van artikel 843a Rv gevorderde afgifte van het ruwe beeld- en geluidsmateriaal moet worden afgewezen, gelet op het aan AVROTROS toekomende recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring. In tegenstelling tot hetgeen Pretium heeft aangevoerd is voor afgifte niet vereist dat alle alternatieve wijzen van bewijsgaring uitgeput of afwezig dienen te zijn. Het hof mocht oordelen dat door het onbenut laten van de mogelijkheid tot getuigenverhoor door Pretium de met de afgifte veroorzaakte beperking van de uitingsvrijheid van Avrotros ontoelaatbaar was. Dit zou in strijd zijn met de met de voor art. 10 lid 2 essentiële eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Het mag van Facebook, toch?

  Het mag van Facebook, toch?

  Aan eerdere columns over het gebruik van auteursrechtelijke werken en de diverse excuses die daarvoor in de rechtspraak worden aangevoerd, kan nu een worden toegevoegd: over een uitspraak over de invloed van de gebruiksvoorwaarden van Facebook.

   

  De zaak is simpel. Het bedrijf Drankgigant wil haar website vullen met foto's en gebruikt daarvoor een afbeelding van een rijdende PostNL-bus. De foto komt echter niet van PostNL of de fotograaf, maar is van Facebook geplukt en de fotograaf wil alsnog een vergoeding. Amateuristisch zou je denken, want waarom zou je niet even bij PostNL informeren of ze je met een leuke foto of een icoontje kunnen helpen bij het communiceren van je bezorgservice?

   

  Drankgigant heeft daarmee al de schijn tegen, maar komt met een spannend verweer: de voorwaarden van Facebook zouden meebrengen dat het haar vrijstond de foto vrijelijk te gebruiken.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Online verkoop van luxe merkproducten - nieuwe mogelijkheden voor merkhouders?

  Online verkoop van luxe merkproducten - nieuwe mogelijkheden voor merkhouders?

  De afgelopen jaren heeft de online verkoop van goederen en diensten een ongekende groei doorgemaakt. Voor de merkhouders, leveranciers en producenten van luxe en exclusieve merkproducten is deze ontwikkeling niet alleen positief. Regelmatig komt het voor dat consumenten de producten in een fysieke winkel bekijken, om deze vervolgens goedkoper via het internet aan te schaffen (zoals op eBay of Amazon). De door de producenten en retailers gedane investeringen in de fysieke verkooppunten worden dan onvoldoende (of helemaal niet) terugverdiend.  

   

  Om toch controle te krijgen en te behouden over de online verkoop van luxe merkproducten, maakt een leverancier of merkhouder vaak strenge afspraken met zijn distributeurs. Er gelden dan beperkende voorwaarden bij de online verkoop van de luxe merkproducten. Deze selectieve distributiesystemen kunnen de mededinging echter beperken, hetgeen niet is toegestaan op grond van Europese regels.

   

  In een langlopend conflict tussen Coty Germany, een grote aanbieder van luxe cosmetica in Duitsland en een van zijn distributeurs, Parfümerie Akzente, is een voorlopig antwoord gekomen van de Advocaat-Generaal (‘AG’) van het Hof van Justitie. De zaak ziet onder meer op de vraag of het behoud van een luxe imago van een merk een legitiem doel dient dat het gebruik van een selectief distributiesysteem rechtvaardigt. Voordat ik deze vraag zal bespreken, ga ik eerst kort in op het juridisch kader en de selectieve distributiestelsels.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Vloggers flagged

  Vloggers flagged

  - Remco Klöters schreef voor Nederlands Medianieuws de volgende blog over vloggen en de regels voor het maken van reclame -

   

  Authenticiteit, spontaniteit, persoonlijkheid. Zomaar wat termen die onmisbaar zijn voor een succesvolle social influencer. Jongeren zijn uitermate gevoelig voor alle real life avonturen van vloggers als Enzo Knol, Monica Geuze of Rutger Vink. Maar hoe spontaan, authentiek en op eigen meningen gebaseerd zijn hun vlogs eigenlijk?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Beëindigen (muziek) uitgaveovereenkomst

  Beëindigen (muziek) uitgaveovereenkomst

  De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 in de zaak Nanada vs. Golden Earring beslist dat het hof de zaak opnieuw moet beoordelen. De zaak draait om het beëindigen van muziekuitgavecontracten tussen muziekuitgever Nanada en de bandleden van Golden Earring.

   

  Ondanks het feit dat met het arrest geen einde wordt gebracht aan het langlopende conflict tussen partijen is het wel een goed moment alvast de balans op te maken. Wanneer zijn muziekuitgave-overeenkomsten opzegbaar?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Hoge Raad: plichten bij beroep op slaafse nabootsing

  Hoge Raad: plichten bij beroep op slaafse nabootsing

  Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld over het leerstuk van 'slaafse nabootsing'. Dit leerstuk speelt wanneer een partij wil opkomen tegen nabootsing van zijn product, maar er geen merk- of modelrecht (meer) is waar hij zich op kan beroepen.


  Een partij die een beroep wil doen op dit leerstuk (bijvoorbeeld in verband met namaak van zijn producten) dient deze namaak voldoende tegen te gaan, aldus de Hoge Raad. Dit kan bijvoorbeeld door het versturen van sommatiebrieven of het starten van juridische procedures.


  Maar eerst: wat houdt slaafse nabootsing nou precies in? En waarin verschilt het van het auteursrecht?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Portretrecht en de uitingsvrijheid

  Portretrecht speelt een grote rol in de mediabranche, uitgavesector en op internet. Reclames met lookalikes, fotoreportages in tijdschriften of kranten en op televisie of in films.

   

  Wanneer kan iemand zich verzetten tegen een publicatie waarop hij/zij is afgebeeld? Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting van degene die openbaart?

   

  Wanneer een portret?

   

  Het begrip 'portret' moet ruim worden geïnterpreteerd. Zo is niet alleen de foto van een gezicht of kenmerkende lichaamshouding (Naturiste-arrest) een portret, maar kan in bepaalde gevallen ook een afbeelding of video van een lookalike (zie Gouden Gids tegen Yellow Bear over de lookalike Katja Schuurman) een portret zijn. Iemand hoeft dus niet per se zelf geportretteerd te zijn. Daarbij is wel van belang dat de lookalike duidelijk dient te verwijzen naar de betrokkene.

 • Actualiteiten/ Gepost

  De nieuwe 'aftapwet'

  De nieuwe 'aftapwet'

  Hoe ver willen we gaan om onze nationale veiligheid te beschermen? Welk belang hechten nog aan bescherming van onze privacy?


  Vragen die ook recent naar voren kwam tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ('de aftapwet'). De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze wet. In dit stuk wordt ingegaan op de inhoud van deze wet, de gevolgen voor de individuele burger en wordt eveneens ingegaan op bovenstaande vragen.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Mr. Robert Streisand

  Mr. Robert Streisand

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over de procedure omtrent de vierdelige dramaserie 'De Maatschap'. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Mag je een serie maken waarin geanonimiseerde, maar toch zeer herkenbare figuren optreden? Dat is in essentie de vraag in de procedure die straatvechter en voormalig advocaat mr. Robert Moszkowicz tegen de VPRO en de makers van de serie 'De Maatschap' heeft aangespannen.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Internationale conflicten: agentuurovereenkomsten

  Internationale conflicten: agentuurovereenkomsten

  Inleiding
  Handelsagenten genieten op grond van de wet een hoge mate van bescherming. Toch is een hoog niveau van bescherming in de praktijk soms lastig te halen. Dat komt omdat vaak sprake is van grensoverschrijdende handel, waardoor het praktisch en juridisch moeilijk is de leverancier aan te spreken. Er bestaan internationaal verschillen in de toepassing van het agentuurrecht. En met name ook op het gebied van overeenkomsten- en procesrecht.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Van Kaam partner van Amsterdam Made

  Van Kaam partner van Amsterdam Made

  Van Kaam IP & Media is een samenwerkingsverband aangegaan met het Amsterdamse community platform Amsterdam Made. Bij dit platform zijn meer dan 200 verschillende Amsterdamse 'makers' aangesloten, die zich bezig houden met het ontwerpen en produceren van duurzame producten. Denk aan o.a. Ace & Tate, Brandt & Levie en Brouwerij 't IJ.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Regels voor vloggers

  Regels voor vloggers

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) wil volgend jaar nieuwe regels invoeren omtrent reclame en sponsoring bij vlogs. Aanleiding hiervoor is een update van Europese regelgeving op grond waarvan bepaalde verplichtingen voor wat betreft reclame en sponsoring zoals die gelden voor omroepen ook kunnen worden toegepast op online platforms zoals YouTube.


  Op dit moment gaan vloggers in Nederland in de praktijk nog vrijuit. Denk bijvoorbeeld aan de populaire Enzo Knol. Vooral kinderen en jongeren volgen zijn blogs en zien in hem een voorbeeld. Het is nu echter vaak onduidelijk of vloggers zoals Knol oprecht enthousiast zijn over producten of dat zij betaald worden door bedrijven om deze producten te promoten.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Juridische masterclass voor social influencers

  Juridische masterclass voor social influencers

  Op dinsdag 22 november geeft Remco Klöters een masterclass voor Social Influencers en het recht. Daarbij zal hij de voor social media influencers relevante wet- en regelgeving de revue laten passeren.

   

  Ook bloggers, vloggers en social media influencers hebben te maken met wetgeving. Waar dienen zij rekening mee te houden bij het maken van een vlog? Wat zijn de regels omtrent het maken van reclame of het plaatsen van gesponsorde berichten en wat als je stukjes tekst, beeld of muziek van anderen overneemt? Remco Klöters gaat in op de juridische do's and dont's op dit gebied.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Hyperlinken alleen onder voorwaarden toegestaan

  Hyperlinken alleen onder voorwaarden toegestaan

  De tongen zijn losgemaakt door het langverwachte arrest inzake GeenStijl /Sanoma, ook wel de Playboy-zaak genoemd. Het Hof van Justitie ('HvJEU') is van oordeel dat het plaatsen van hyperlinks geen auteursrechtinbreuk oplevert, tenzij degene die de hyperlink plaatst weet of behoort te weten dat de content waarnaar hij verwijst illegaal gepubliceerd is en hij een winstoogmerk heeft.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Het hof over vluchtelingen, homo's en testikels

  Het hof over vluchtelingen, homo's en testikels

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het al dan niet rechtmatig uitgezonden interview van PowNed met een Syrische vluchteling over homoseksualiteit en een testikelaandoening. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Interviews met vluchtelingen zijn schaars, alleen al omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) journalisten uitsluitend op afspraak toegang biedt. Een PowNews-journaliste komt toch binnen en interviewt een Syrische vluchteling onder het mom van een schoolopdracht. Een klein jaar later wijst het Hof Amsterdam een interessant arrest waarin de uitlatingen over het centrum en homoseksualiteit wel en over een akelige testikelaandoening niet door de uitingsvrijheid beschermd worden.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Een nieuwe toekomst voor klanken en geuren?

  Een nieuwe toekomst voor klanken en geuren?

  Het merkenrecht kent inmiddels een lange geschiedenis met spraakmakende arresten. De alsmaar ontwikkelde digitale samenleving brengt steeds meer nieuwe mogelijkheden met zich mee. De Europese agenda werd daarom een aantal jaren geleden aangevuld: de regels omtrent het intellectueel eigendomsrecht versterken en moderniseren. Op het gebied van het merkenrecht is inmiddels de nieuwe Uniemerkverordening en de gewijzigde merkenrichtlijn in werking getreden. Deze zouden de huidige regelgeving doeltreffender, efficiënter en meer samenhangend moeten maken. In hoeverre beïnvloeden deze nieuwe regels de mogelijkheid tot het deponeren van klanken en geuren als merk?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Privacy shield aangenomen

  Privacy shield aangenomen

  De Europese Commissie heeft op 12 juli jl. het EU-US Privacy Shield aangenomen. Met deze regeling is de opvolger van de Safe Harbour principles een feit en wordt beoogd Europeanen een passend beschermingsniveau te bieden voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en de VS.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Plagiaat of puur toeval?

  Plagiaat of puur toeval?

  De Engelse zanger Ed Sheeran wordt beschuldigd van het plegen van auteursrechtinbreuk. De beschuldigingen komen van tekstschrijvers Martin Harrington en Thomas Leonard, welke het nummer 'Amazing' (gezongen door Matt Cardle) schreven. Volgens hen vertonen de nummers 'Photograph' en 'Amazing' zulke gelijkenissen dat niet anders geconcludeerd kan worden dat Sheeran het nummer heeft gekopieerd.


  Deze gelijkenissen bestaan volgens de schrijvers uit:
  - identieke tonen en een identiek ritme (welke voornamelijk in het refrein terugkomen);
  - identieke tekst; alsmede
  - een overeenstemmende stijl.


  Hoe zou een dergelijke zaak in Nederland beoordeeld worden? Is er sprake van overeenstemming? En: komen de aspecten zoals hierboven beschreven eigenlijk wel voor bescherming in aanmerking?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Soepelere regels omtrent reclame en sponsoring

  Soepelere regels omtrent reclame en sponsoring

  De Europese Commissie is hard op weg met haar Digital Market Strategy. In dat kader heeft zij onlangs haar voorstel voor een nieuwe versie van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten gepresenteerd. Het betreft een update die meer ingespeeld moet zijn op de huidige wijze waarop we ons blootstellen aan audiovisuele media. Zie ook dit informatieve artikel van consultancy.nl over de verschuiving van de tv-markt.

   

  De huidige richtlijn is van toepassing op zowel commerciële als publieke omroepinstellingen. Met de nieuwe regels komen daar ook aanbieders van VOD-diensten en online video-platforms bij. Met het voorstel van de Commissie worden de regels voor omroepen soepeler, terwijl video-platforms juist verplichtingen opgelegd krijgen. De Commissie vindt dat ook aanbieders van laatstgenoemde diensten onder de reikwijdte van de richtlijn behoren te vallen. Hierna volgt een korte uiteenzetting van het voorstel.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Algemene verordening gegevensbescherming: aandachtspunten

  Algemene verordening gegevensbescherming: aandachtspunten

  Inleiding

  Het is de zwaarst belobbyde Europese wetgeving ooit. De Algemene verordening gegevensbescherming. Er werden in totaal om en nabij 4000 amendementen op ingediend. De verordening heeft een grote invloed op organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder Google en social media platforms. Geen wonder dat juist deze partijen zich intensief hebben bemoeid met de tekst van de nieuwe verordening. Niet alleen deze grote partijen maar ook de gemiddelde MKB'er die persoonsgegevens verwerkt moet zich houden aan de nieuwe regels. Deze zullen op 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing zijn in heel Europa en het nodige veranderen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Hierna volgt een korte analyse van de belangrijkste aandachtspunten.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Van Kaam advocaten highly recommended by Legal 500 and MLI

  Van Kaam advocaten highly recommended by Legal 500 and MLI

  Van Kaam advocaten has been highly recommended by The Legal 500 and Media Law International for the practice areas Media & Entertainment and Intellectual property.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Erdogan, Duitse humor en satire

  De Grieken, de Romeinen en zelfs de oude Egyptenaren gebruikten satire als middel om pregnante kwesties aan de kaak te stellen. Het door Desiderius Erasmus geschreven werk de Lof der zotheid uit 1511 is bewijs dat ook in Nederland al eeuwenlang maatschappijkritiek wordt geleverd door middel van satire. Wat is eigenlijk de stand van zaken in Europa anno 2016? De Duitse ambassadeur is deze week in Ankara op het matje geroepen voor een satirisch filmpje over Erdogan. Is er reden tot zorg?

 • Actualiteiten/ Gepost

  Van Kaam advocaten breidt uit!

  Van Kaam advocaten breidt uit!

  Per 1 maart 2016 is mr. Jurian van Groenendaal het team van Van Kaam advocaten komen versterken.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Een bondscoach, wat kost dat nou?

  Een bondscoach, wat kost dat nou?

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over vergoeding voor het gebruik van het portretrecht van voormalig bondscoach Van Gaal. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Weinig evenementen zullen voor de middenstand zo lucratief zijn als het WK voetbal. Als we meedoen tenminste... Maar niet alles kan. Eind januari veroordeelde de rechter in Amsterdam een reclamebureau voor het gebruik van het portret van Van Gaal tot een vergoeding van € 25.000,-. Hoe komt de rechter tot zo'n bedrag?

 • Actualiteiten/ Gepost

  AVROTROS behaalt overwinning bij gerechtshof: geen afgifte ruwe beeldmateriaal

  AVROTROS behaalt overwinning bij gerechtshof: geen afgifte ruwe beeldmateriaal

  Een overwinning voor journalistiek Nederland. Het Hof Den Haag heeft op 22 december vervroegd arrest gewezen over de gedwongen afgifte van het volledige ruwe beeldmateriaal door AVROTROS aan telecomprovider Pretium. Met het arrest wordt het tussenvonnis van 2 februari 2011 van de Rechtbank Den Haag vernietigd. In dit vonnis is AVROTROS veroordeeld tot afgifte van al het ruwe beeldmateriaal aan Pretium in verband met een uitzending van het televisieprogramma Radar waarin verborgen camera-beelden van een callcenter van Pretium werden uitgezonden. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste overwegingen van het hof.

 • Actualiteiten/ Gepost

  False reviews: who's to blame?

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over online nep-reviews. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  "False, misleading and inauthentic!", aldus Amazon over de reviews die door meer dan duizend reviewers tegen betaling op haar website zijn geplaatst. Na in april 2015 al wat websites te hebben aangepakt waar tegen betaling nep-reviews werden aangeboden, is het vizier nu gericht op de 'reviewers' zelf. Zij zijn vorige maand in Seattle voor de rechter gesleept.

   

  Wie wordt er tegenwoordig niet dagelijks vriendelijk en dringend verzocht de Facebook-pagina van de lokale bakker te liken, het net afgekapte callcentergesprek te waarderen en toch vooral vijf sterren te geven aan die norse taxichauffeur. Het belang van likes, reviews en ratings is tegenwoordig onomstreden.

   

  Met de toename van dit belang neemt helaas ook de betrouwbaarheid daarvan af en er verschijnen steeds vaker berichten over

  onbetrouwbare, false reviews.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Europese Safe Harbour beschikking ongeldig

  Europese Safe Harbour beschikking ongeldig

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie (''HvJ EU'') heeft een belangrijk arrest gewezen in een zaak over het doorgeven en opslaan van Europese persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Het hof heeft bepaald dat de Europese 'Safe Harbour' beschikking onvoldoende waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens. Op grond van deze beschikking kregen ondernemingen als Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon en Twitter toestemming om gegevens van Europeanen in de VS op te slaan. In totaal geven ruim 5000 bedrijven persoonsgegevens door op grond van de Safe Harbour regels.

   

  Achtergrond: Schrems vs. Facebook
  Het arrest is de eindbeslissing in een procedure tussen de Oostenrijkse student Maximillian Schrems en Facebook. Alle Facebook-abonnees woonachtig in Europa moeten bij hun inschrijving een overeenkomst sluiten met Facebook Ireland, een dochtermaatschappij van het in de VS gevestigde Facebook Inc. De gegevens die door gebruikers op Facebook worden geplaatst worden vanuit Ierland geheel of gedeeltelijk doorgegeven naar en bewaard op servers van Facebook in de VS, waar de gegevens worden verwerkt. Schrems diende hierover een klacht in bij de Ierse privacytoezichthouder (de Data Protection Commissioner). Volgens hem bieden het geldende recht en de praktijk van de VS omtrent databescherming onvoldoende bescherming tegen surveillance van de naar dat land doorgegeven gegevens door overheidsinstanties. In dat verband verwijst hij naar de onthullingen van Edward Snowden in 2013 over de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten en in het bijzonder de National Security Agency (''NSA'').

   

  De Ierse toezichthouder wees de klacht van Schrems af onder verwijzing naar een beschikking van de Europese Commissie uit 2000 (de zogenoemde Safe Harbour beschikking) waarin is bepaald dat de VS in het kader van haar Safe Harbour regels een passend niveau van bescherming van de doorgegeven persoonsgegevens biedt. Scherms stapte hierop naar het Ierse Hooggerechtshof, die de kwestie vervolgens doorverwees naar het Europese hof.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Geen auteursrecht op 'Happy Birthday'

  Geen auteursrecht op 'Happy Birthday'

  Het staat vast: op het liedje 'Happy Birthday' rust geen auteursrecht. Dit heeft de Amerikaanse rechter op 22 september 2015 geoordeeld. Warner/Chappell Music claimde het auteursrecht op de verjaardagsklassieker. Volgens berekeningen zou Warner/Chappell jaarlijks zo'n 2 miljoen dollar verdienen aan de auteursrechten op het nummer.

   

  De discussie omtrent het auteursrecht van Happy Birthday is een tijdje geleden begonnen door documentairemaakster Jennifer Nelson. Zij maakte een film over het liedje en ontving voor het gebruik van het liedje in haar film een rekening van Warner/Chappell. Ze twijfelde of de claim van Warner/Chappel wel terecht was en stapte naar de rechter.

 • Actualiteiten/ Gepost

  VOGUE Nederland lanceert VOGUE Man

  VOGUE Nederland lanceert VOGUE Man

  Na Frankrijk, Italië en Turkije is nu ook Nederland aan de beurt. G+J media lanceert de 'modebijbel' voor mannen: VOGUE Man. Vanaf donderdag 24 september ligt deze in de schappen.

   

  VOGUE Man is een brand-extension van de Nederlandse editie van het internationaal befaamde high-fashion magazine VOGUE. De allereerste editie bevat onder andere modeseries geïnspireerd op Nederlandse stijliconen uit het verleden, zoals Ramses Shaffy en Johan Cruijf. Daarnaast bevat het een dubbelinterview met fotograaf en regisseur Anton Corbijn en acteur Dane DeHaan over Corbijns laatste film 'Life'. 

 • Actualiteiten/ Gepost

  Contract Check: uw contracten up-to-date

  Contract Check: uw contracten up-to-date

  Per 1 juli 2015 is het nieuwe auteurscontractenrecht in werking getreden. Zoals u kunt lezen in onze laatste update heeft deze wetswijziging gevolgen voor zowel makers als exploitanten van auteursrechtelijk beschermde werken. De nieuwe regels zijn dan ook belangrijk voor de contractspraktijk van alle mediabranches. Zijn uw contracten al up-to-date?

   

  Het team van Van Kaam advocaten biedt u de mogelijkheid tot een Contract Check voor zowel bestaande als nieuwe contracten en/of algemene voorwaarden betreffende de exploitatie, licentiering en/of uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Inwerkingtreding Wet auteurscontractenrecht

  Inwerkingtreding Wet auteurscontractenrecht

  Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht officieel in werking getreden. De wet beoogt de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werken te verbeteren.

   

  Met de wet wordt de Auteurswet 1912 onder andere uitgebreid met een nieuw hoofdstuk: 'Hoofdstuk IA de exploitatieovereenkomst'. De bepalingen in dit hoofdstuk zien alleen op overeenkomsten tussen makers en exploitanten en dus niet op overeenkomsten inzake het gebruik van een werk door een opdrachtgever, eenvoudige gebruikslicenties of andere overeenkomsten met gebruikers.

   

  De belangrijkste wijzigingen conform de Wet auteurscontractenrecht op een rij:

 • Actualiteiten/ Gepost

  Estse NU.nl aansprakelijk

  Estse NU.nl aansprakelijk

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over de aansprakelijkheid van nieuwswebsites voor reacties van hun gebruikers. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  bloody shitheads... (...) sick jew! / go and drown yourself / (...) assholes fck / Lynching, to warn the other [islanders] and would-be men.

   

  Ziehier een selectie van weinig verheffende, maar op zichzelf ook weer niet helemaal opmerkelijke commentaren van Estse lezers van de Delfi-website (www.delfi.ee), een grote commerciële Estse nieuwssite, vergelijkbaar met Nu.nl.

   

  Delfi publiceert dagelijks 330 artikelen, waar dagelijks gemiddeld 10.000 (!) veelal anonieme reacties op gegeven worden.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Merk-af-pakken met Roy Donders

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het merkrecht van Roy Donders. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Kent u het laatste verdienmodel uit de marketing al? Kaap de naam van een bekende Nederlander als merk en stel je vervolgens voor als de nieuwe 'strategische, creatieve online partner van merken', zoals een marketingbureau uit Waalwijk vorig jaar deed.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Het nieuwe harde beleid van het CvdM

  Het nieuwe harde beleid van het CvdM

  Voor het tijdschrift Mediaforum schreef Bertil van Kaam een opinie over het beleid van het Commissariaat voor de Media. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het gehele artikel.

   

  'Met een rechte rug' kopt de column van Commissaris De Cock Buning in Broadcastmagazine van enkele weken geleden. Ze verbaast zich daar over de verontwaardiging die in medialand is ontstaan over twee recentelijk door het Commissariaat opgelegde boetes. De NTR krijgt een boete van € 150.000,- voor het programma Sinterklaasjournaal en Omroep Max een boete van € 162.000,- voor het programma Heel Holland Bakt. Volgens De Cock Buning is de Mediawet duidelijk - zij ziet het liefst dat de omroepen zeggen: 'jullie hebben gelijk, wij accepteren de boete en voorkomen in de toekomst verdere overtredingen'. Maar met de nieuwe koers van het Commissariaat is het de vraag of dat wel realistisch is. Beide beschikkingen laten immers zien dat het Commissariaat de normen uit de Mediawet opnieuw en ruimer dan voorheen interpreteert en daaraan stevige boetes verbindt.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Cookiemuur terug van weggeweest

  Cookiemuur terug van weggeweest

  De ACM is gestart met het actief handhaven van de nieuwe cookieregels. Op aandringen van de ACM hebben een aantal websites hun cookiemuur weer opgetrokken zo blijkt uit berichten van onder andere Geen Stijl en Tweakers.net (uitgeverij De Persgroep). Welke websites nog meer bericht hebben gehad van het ACM is (nog) niet bekend.

   

  Achtergrond

  Websitehouders trokken in 2012 en 2013 massaal cookiemuren op om te voldoen aan de destijds geldende regelgeving die eruit bestond dat de gebruiker expliciet om toestemming voor het gebruik van cookies moest worden gevraagd. De ‘muren’ werden neergehaald na een Kamerbrief van Minister Kamp waarin werd benadrukt dat expliciet vragen om toestemming middels een cookiemuur overbodig was en een cookiemelding zou volstaan. Nu handelen diezelfde websites in strijd met de wet, aldus het ACM. 

 • Actualiteiten/ Gepost

  Google Vergeet Update

  Google Vergeet Update

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het recht om vergeten te worden. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Een klein jaar nadat zoekmachine Google door het Europese Hof van Justitie bevolen werd het recht om vergeten te worden te garanderen, is het tijd voor een update. Ik schreef hier vorig jaar al over. Is het eenvoudig een dergelijk verzoek gehonoreerd te krijgen? En als het mislukt, is de Nederlandse rechter bereid in te grijpen en het recht te handhaven? Op 31 maart 2015 oordeelde het Hof Amsterdam hier voor het eerst over.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Tentoonstelling Anton Corbijn - Haags Gemeentemuseum

  Vanaf zaterdag 21 maart t/m 21 juni is in het Haags Gemeentemuseum een overzichtstentoonstelling van fotograaf en regisseur Anton Corbijn te bewonderen. De tentoonstelling is naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag.

   

  Hollands Deep toont de hoogtepunten uit zijn werk. De grove zwart-witfoto's van muzikanten uit de jaren 70/80 vormen een belangrijk onderdeel van de tentoonsteling. Met dit grote overzicht wil het museum de ontwikkeling van Anton Corbijn als autodidact en de diversiteit van zijn onderwerpen en gebruikte technieken en materialen laten zien. Ook foto’s van de making-of van zijn films zijn opgenomen in de tentoonstelling.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Blurred Lines resultaat van plagiaat?

  Blurred Lines resultaat van plagiaat?

  ‘’Blurred Lines’’, de megahit van Pharrell Williams en Robin Thicke lijkt teveel op het nummer ‘’Got to Give it up’’ van Marvin Gaye uit 1977. Zo luidde onlangs het Amerikaanse juryoordeel. Williams en Thicke moeten de erfgenamen van Marvin Gaye een schadevergoeding van zo’n $7,3 miljoen betalen. De artiesten verdienden zelf ongeveer $16,5 miljoen aan de mega-hit ‘’Blurred Lines’’. Thicke heeft naar eigen zeggen geen noot van het nummer geschreven. Williams erkende tijdens de procedure dat hij het lied in een avond geschreven heeft en dat de muziek van Gaye ‘’de soundtrack van zijn jeugd’’ is.

   

  Tijdens de zitting zijn beide nummers in detail met elkaar vergeleken. De jury erkende uiteindelijk dat de tekst en zanglijn van het nummer van Williams en Thicke volledig anders is dan dat van Gaye, maar dat de beat van beide nummers naadloos aansloot. De overeenkomst in ritme heeft Williams en Thicke dus uiteindelijk de das om gedaan. 

 • Actualiteiten/ Gepost

  Nieuwe cookieregels van kracht

  Nieuwe cookieregels van kracht

  Op 10 maart 2015 is de nieuwe cookiewetgeving officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee zijn de nieuwe cookieregels daadwerkelijk van kracht. De nieuwe regels moeten een oplossing bieden voor de problemen en overlast die de vorige cookiebepalingen (geldend sinds 2012) met zich mee brachten. Internetgebruikers worden nog vaak onnodig geconfronteerd met pop-ups, banners en zogenaamde ''cookie walls'' terwijl hun privacy niet of nauwelijks in het geding is.

 • Actualiteiten/ Gepost

  AVROTROS mag aflevering Tros Radar uitzenden

  Afgelopen maandag probeerde de Stichting Loterijverlies via een kort geding bij de Rechtbank Midden-Nederland een preventief verbod op de uitzending van het consumentenprogramma Radar af te dwingen. De stichting won onlangs een zaak voor de Hoge Raad tegen de Staatsloterij en roept nu mensen op die tussen 2000 en 2007 met de Staatsloterij hebben meegedaan om zich bij hen aan te melden. Loterijverlies claimt dat gedupeerde kans maken hun inleggeld terug te krijgen en/of dat zij aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. De stichting was bang dat de uitzending van Radar haar in een kwaad daglicht zou stellen en dat zou worden gesteld dat gedupeerden helemaal geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding . De voorzieningenrechter wees de vordering direct na de zitting af.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Schending overeenkomst leidt tot inbreuk

  Schending overeenkomst leidt tot inbreuk

  De Korte Weg, beter bekend onder de naam De Vegetarische Slager (DVS) uit Den Haag, heeft onlangs met succes opgetreden tegen een inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten. De Vegetarische Slager Amsterdam verkocht in haar winkel in Amsterdam naast DVS-producten ook van derden afkomstige vleesvervangende artikelen. Uit de samenwerkingsovereenkomst die tussen partijen was aangegaan volgde niet dat De Vegetarische Slager Amsterdam ook niet van DVS afkomstige producten mocht verkopen.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Life by Anton Corbijn

  Life by Anton Corbijn

  Life, de nieuwe film van Anton Corbijn, is begin deze maand in première gegaan op het Filmfestival van Berlijn.

   

  De film vertelt het verhaal over de vriendschap tussen James Dean (Dane DeHaan) en Dennis Stock (Robert Pattinson), popfotograaf voor het blad 'Life'. De vriendschap tussen de twee vloeit voort uit het feit dat Dean regelmatig voor het blad geportretteerd wordt door Stock. Het verhaal speelt zich af in 1955 en is opgenomen in Canada en de V.S.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics

  Privacy-vriendelijk gebruik maken van Google Analytics

  Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is sinds kort een handleiding beschikbaar (enkel via de zoekfunctie) waarin het aan de hand van vier stappen uiteenzet hoe op een privacy-vriendelijke wijze gebruik kan worden gemaakt van Google Analytics. Analytics is de dienst van Google waarmee allerlei statistieken over een website kunnen worden verzameld, zoals bezoekersverkeer, paginaweergaves en bezoektijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tekstbestanden die op de computer van de eindgebruiker worden geplaatst, zogenaamde analytische cookies.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Tweedehands e-bookmarkt moet illegale content weren

  Tweedehands e-bookmarkt moet illegale content weren

  Een tijdje geleden schreef Nils Winthagen voor Emerce.nl een artikel over het auteursrecht en het verkopen van tweedehands e-books. Dit schreef hij naar aanleiding van een kort geding procedure tussen Tom Kabinet en het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV). In het kort geding werd NUV in het ongelijk gesteld. NUV ging met succes in hoger beroep. Tom Kabinet mag geen dienst aanbieden waarmee illegale e-books verkocht kunnen worden. 

 • Actualiteiten/ Gepost

  Werken groot kunstenaars nu publiek domein

  Werken groot kunstenaars nu publiek domein

  Met het inluiden van het nieuwe jaar is tevens de deur naar het publieke domein geopend voor de werken van kunstschilders Mondriaan, Kandinsky, Munch en Nussbaum. In Europa zijn auteursrechtelijke werken beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker (post mortem auctoris). Voornoemde kunstenaars waren in 2014 precies 70 jaar geleden overleden en dus zijn per 1 januari van dit jaar de auteursrechten op hun werken in Europa komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de werken nu onbeperkt mogen worden gepubliceerd.

   

 • Actualiteiten/ Gepost

  'Nieuwe' gebruiksvoorwaarden Facebook

  'Nieuwe' gebruiksvoorwaarden Facebook

  Onlangs heeft iedere Facebookgebruiker een melding ontvangen dat per 1 januari 2015 nieuwe gebruiksvoorwaarden zullen gelden. Iedereen die de dienst na 1 januari blijft gebruiken gaat hiermee akkoord. Er is inmiddels een tegenbeweging ontstaan waarbij gebruikers via een post op hun tijdlijn meedelen niet akkoord te zullen gaan met deze voorwaarden. Het is de vraag of dit zin heeft. Op grond van de haar gebruiksvoorwaarden claimt Facebook namelijk dat je al akkoord bent als je de dienst gebruikt. Wat is Facebook van plan? Hieronder een korte opheldering.

   

  Geen sprake van nieuwe voorwaarden
  De voorwaarden waarvan Facebook claimt dat deze zijn gewijzigd worden al langere tijd toegepast. Van nieuwe gebruiksvoorwaarden is dus geen sprake. De voorwaarden zijn enkel herschreven en verdeeld over meerdere documenten. Wel is bekend dat Facebook nog meer data over ons gaat verzamelen en uitwisselen. Hieronder een greep uit de belangrijkste voorwaarden:

 • Actualiteiten/ Gepost

  Recht op eigen naam

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het recht op je eigen naam. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Stel: je bent een trotse Italiaanse, luisterend naar de naam Gabriella Capra. Niks mis met zo’n naam, zou je denken.

  Maar dan blijkt dat de vertalers van Peppa Pig, een Britse animatieserie over vrolijke dieren op een boerderij de geit uit de serie jouw naam te hebben gegeven. Capra is Italiaans voor geit en Gabriella Goat werd Gabriella Capra. Voor de Italiaanse breken zware tijden aan…

 • Actualiteiten/ Gepost

  Anton Corbijn maakt concertfilm Depeche Mode

  Anton Corbijn maakt concertfilm Depeche Mode

  De dvd Alive In Berlin en een gelijknamig album verschijnen op 17 november 2014. Corbijn heeft al vaker samengewerkt met de band voor o.a. videoclips en heeft hen diverse malen gefotografeerd. In de film komen de Duitse shows van Depeche Mode aan bod, waarbij er onder meer beelden van achter de schermen, interviews en een akoestische sessie in het oudste hotel van Berlijn te zien zijn.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Apps en privacy: hoe zit dat?

  Apps en privacy: hoe zit dat?

  Voor Emerce.nl schreef Nils Winthagen een artikel over apps en de daarop van toepassing zijnde privacyregels. Hieronder een korte inleiding en een verwijzing naar het artikel.

   

  De laatste tijd is er veel te doen om apps en privacy. Zo werd Blink Uitgevers onlangs nog op de vingers getikt door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in verband met de kinderapp 'Okki Gekke-bekken-club'. De app verwerkte persoonsgegevens van kinderen in strijd met de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er wordt volop geëxperimenteerd met de ontwikkeling en economische toepassing van apps. Het juiste moment om de privacyregels rond apps eens kort te belichten.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Porno Pino

  Porno Pino

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het auteursrecht van Pino. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Hoe zou het toch zijn met het onderzoek naar Porno Pino, aangekondigd nadat Pino gesignaleerd was op het Amsterdamse festival Valtifest met het thema: 7 zonden?

   

  De NTR was not amused toen zij vorige maand te horen kreeg dat Pino zich in het weekend zou hebben opgehouden in het gezelschap van schaars geklede danseressen en mannen met zweepjes. Er zou een onderzoek volgen, maar vooralsnog heb ik niets meer vernomen. Aanleiding genoeg om dat dan maar zelf te doen, je bent media-advocaat of je bent het niet.

 • Actualiteiten/ Gepost

  G+J Uitgevers introduceert: National Geographic Historia

  G+J Uitgevers introduceert: National Geographic Historia

  In een tijd waarin het geprinte tijdschrift op zijn retour lijkt te zijn, bewijst G+J Uitgevers het tegendeel. Zij brengt namelijk een nieuw tijdschrift op de markt. Een spin-off van het alom bekende National Geographic: National Geographic Historia.

  Het nieuwe tijdschrift richt zich op geschiedenis in brede zin en is vooral gericht op ‘mooie geïllustreerde klassieke geschiedenis’. CEO Eric Blok stelt dat het een blad wordt voor mensen die ‘gewoon in geschiedenis geïnteresseerd zijn en ook nog tijd hebben om te lezen’.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Chanel vs. 'What about Yves'

  Chanel vs. 'What about Yves'

  Het Amerikaanse parodiërende kledinglabel 'What about Yves' heeft het Chanel-logo tezamen met het Ghostbuster-logo verwerkt in een kledinglijn van T-shirts. Chanel is in de VS een procedure gestart tegen het kledinglabel. Zij beroept zich hierbij op haar auteurs- en merkrechten ten aanzien van het Chanel-logo (de twee in elkaar hakende C’s). Het publiek zou volgens het luxe modehuis kunnen denken dat het ontwerp van hen afkomstig is, terwijl zij niks van doen heeft met het kledinglabel.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Google verwijdert zoekbalk bij Torrent websites

  Google verwijdert zoekbalk bij Torrent websites

  Recent heeft Google een nieuwe zoekoptie geïntroduceerd waarmee gebruikers via de link vanuit de zoekresultaten direct kunnen zoeken binnen de betreffende website. (zie afbeelding). De zoekbalk werd in het verleden echter ook getoond bij torrent websites als The Pirate Bay, Isohunt.to en Torrentz.eu. Deze zoekbalk is nu verwijderd door Google. Waarom Google deze zoekbalken bij de torrent websites heeft verwijderd heeft zij nog niet bekend gemaakt. De torrent websites zelf zijn nog wel vindbaar.

   

 • Actualiteiten/ Gepost

  Tweedehands e-bookmarkt toegestaan?

  Tweedehands e-bookmarkt toegestaan?

  Voor Emerce.nl schreef Nils Winthagen een artikel over het auteursrecht en een tweedhands e-book markt. Hieronder een korte inleiding en een verwijzing naar het artikel.

   

  In 2013 werden er zo’n 1,95 miljoen e-books verkocht, wat goed was voor ongeveer 3,2 procent van de algemene boekenomzet. Dit lijkt niet veel, maar de e-bookmarkt is dan ook een van markten die erg te lijden heeft onder piraterij. Het onlangs gelanceerde Tom Kabinet wil de markt voor legale e-books aantrekkelijker maken door het aanbieden van een online marktplaats voor tweedehands e-books. Het portal is nog maar net bezig, maar stuit nu al op een claim van het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) wegens auteursrechtinbreuk. Partijen stonden op 10 juli 2014 voor de rechter.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Google ontgoocheld!

  Google ontgoocheld!

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over Google en het recht om vergeten te worden. Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar het artikel.

   

  Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie tot grote schrik van Google een baanbrekende uitspraak gewezen over de plichten van exploitanten van zoekmachines.

   

  Volgens het Hof hebben mensen het recht om ‘vergeten’ te worden en dienen zij daarom de mogelijkheid te hebben bezwaar te maken tegen publicatie van onjuiste of niet (langer) relevante informatie die via zoekmachines openbaar wordt gemaakt. Dit terwijl het er vorig jaar nog op leek dat een dergelijk recht niet zou bestaan.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Nieuwe film Corbijn

  A Most Wanted Man vertelt over een Tsjetsjeense moslim die asiel aanvraagt in Hamburg. Eenmaal daar wordt hij beschouwd als terreurverdachte.

   

  De eerder dit jaar overleden acteur Philip Seymour Hoffman speelt de agent van de geheime dienst die met het onderzoek wordt belast. De thriller is de laatste titel die de acteur afmaakte voordat hij plotseling overleed. Corbijn heeft de film opgedragen aan Hoffman.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Amalia beschermd

  Amalia beschermd

  Voor Nederlandsmedianieuws.nl schreef Remco Klöters een artikel over het portretrecht van prinses Amalia. Hieronder een korte inleiding en een verwijzing naar het artikel. 

   

  Weet u het nog? Vorig jaar scoorde Nieuwe Revu met een artikel over de Mediacode, versierd met twee foto’s van een hockeyende Amalia van zes. Het Koninklijk Huis was daar niet van gediend. Een procedure was het gevolg. Hoofdvraag: kan deze publi- catie door de beugel? Nee, zegt nu de kantonrechter. Het publiek heeft geens- zins het recht alles van prinses Amalia te weten, ook al wordt zij ooit koningin. Ze is niet vogelvrij en heeft recht op privacy, zeker nu ze nog minderjarig is.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Uitgeverij Rubinstein introduceert Storytel

  Uitgeverij Rubinstein introduceert Storytel

  Het van oorsprong Zweedse ‘Spotify voor boeken’ is volgens de uitgeverij een dienst met veel potentie.

  Zij zijn dan ook zeer verheugd dat de dienst naar Nederland komt. De dienst zou er zelfs voor kunnen zorgen dat de illegale handel in e-books verminderd.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Nieuwe voorstelling over Willem Ruis

  Nieuwe voorstelling over Willem Ruis

  Er is een muzikale theatervoorstelling over VARA-coryfee Willem Ruis in de maak. De voorstelling gaat volgend jaar november in première.

   

  Dit heeft Janke Dekker Producties op haar website bekend gemaakt. Zeventig jaar na de geboortedag van het tv-icoon van de jaren 70’ en 80’ prestenteerd Janke Dekker Producties Willem Ruis, De Show Van Zijn Leven

 • Actualiteiten/ Gepost

  The Art of the Brick

  The Art of the Brick

  Lego heeft geen IE-rechten meer en dus zijn er thans vele mogelijkheden voor het gebruiken dan wel produceren van (soortgelijke) Lego-steentjes.

   

  Zo is het ook mogelijk kunst te maken met LEGO-steentjes. Dat bewijst kunstenaar Nathan Sawaya. Het bekende speelgoed staat centraal in de expositie The Art of the Brick in het Amsterdam Expo. De ten- toonstelling is van 29 mei tot en met 14 september 2014 te bezoeken.

 • Actualiteiten/ Gepost

  Een principiële resultaatsverplichting bij websiteblokkades door ISPs

  Een principiële resultaatsverplichting bij websiteblokkades door ISPs

  Voor het Tijdschrift voor Internetrecht schreef Hanneke van Lith als co-auteur een annotatie bij een arrest van het Hof van Justitie inzake de verplichting tot websiteblokkades bij auteursrechtinbreuk. Hieronder een korte introductie en een link naar het artikel (pdf).

   

  Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat informatie steeds sneller, vaker en in grotere getale digitaal wordt uitgewisseld. Communication is key! Een keerzijde van de medaille is dat deze technologieën ook zorgen voor meer misbruik. Hierbij gaat het met name om de schending van auteursrechten op internet, bijvoorbeeld via P2P-websites of zogenoemde torrentwebsites. Rechthebbenden voeren al geruime tijd een voortdurende strijd tegen dit soort websites die hun werken zonder toestemming ter beschikking stellen aan internetgebruikers.